Instanties moeten beroepsgeheim dokter niet omzeilen

Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF willen afspraken met instanties die onnodig hele medische dossiers opvragen bij cliënten. Zo omzeilen ze het medisch beroepsgeheim, want ze mogen feitelijk alleen gerichte schriftelijke vragen stellen aan de arts.
Mensen voelen de druk om hun medisch dossier op te vragen bij hun arts en een kopie te verstrekken aan instanties als het UWV, gemeenten, verzekeraars en letselschadebureaus. Zij werken mee uit angst anders geen uitkering of verzekering te krijgen. Dit blijkt uit een meldactie van patiëntenfederatie NPCF en signalen van artsen bij de KNMG.

Lees meer……

 

Bron: NPCF 6 september 2014