Huisarts mocht inzage patiëntendossier van overleden ouders weigeren

Het tuchtcollege Eindhoven behandelde een klacht over een huisarts die geen inzage wilde geven in de betreffende medische dossiers. De klacht bleek ongegrond.

Wat was er aan de hand?

Klager vindt dat zijn ouders onder verdachte omstandigheden zijn gestorven. Hij wil daarom inzage in het dossier van zijn ouders. Klager zegt vanwege zijn eigen gezondheidssituatie een zwaarwegend belang te hebben bij het inzien van de dossiers.

De klacht

Nadat de huisarts inzage weigerde, diende klager een klacht in. Klager verwijt verweerster dat zij niet meewerkt aan transparantie.

Lees meer …

Bron: Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg – 26 juni 2018