Hoogleraar Legemaate pleit voor aanpassing tuchtrecht

Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht (UvA), vindt dat minister Schippers vaart moet maken met het aanpassen van het medisch tuchtrecht, zodat tuchtcolleges zorgverleners voorlopig kunnen schorsen. Dit meldt hij op de website van televisieprogramma De Monitor.

Het gaat om zorgverleners die in instellingen werken en waarbij het aannemelijk is dat ze een groot risico vormen voor patiënten. De inspectie kan zo iemand niet schorsen. Dat kan wel bij een beroepsbeoefenaar in een solopraktijk. De inspectie stapt in zulke gevallen naar de tuchtrechter, maar een procedure kan jaren duren. In de tussentijd kan een zorgverlener in theorie gewoon doorwerken. Legemaate pleit ervoor dat de tuchtrechter bij aanvang van de procedure iemand tijdelijk kan schorsen, zodat deze tot de uitspraak anderen geen schade kan berokkenen.

Overigens is de minister ook van plan om deze wijziging door te voeren. Dit blijkt uit de Kamerbrief die zij schreef als reactie op de aanbevelingen die zijn gedaan in het kader van de tweede evaluatie op de Wet BIG, december 2014.  Maar, zegt Legemaate: ‘De minister zou iets meer haast mogen maken dan ze de afgelopen jaren heeft gedaan.’

De KNMG reageerde begin dit jaar op de Kamerbrief van de minister. De artsenfederatie is het eens met het voornemen van de minister, maar dringt erop aan waarborgen in te bouwen, om de rechtspositie van de beroepsbeoefenaar te beschermen: ‘De maatregel maakt immers een forse inbreuk op fundamentele rechten van de arts.’ De KNMG vindt het bijvoorbeeld noodzakelijk dat als niet een volledig college betrokken is bij een voorlopige schorsing, dan toch in ieder geval een beroepsgenoot van de aangeklaagde.

Lees meer….

 

Bron: Medisch Contact 27 juli 2015