Het tuchtcollege hoeft berispingen en geldboetes straks niet langer te publiceren

Publicatie van tuchtmaatregelen als berispingen en boetes in (regionale) kranten, zal in de toekomst niet meer standaard plaatsvinden. Bij publicatie zal voortaan meer informatie over de betekenis van deze maatregelen opgenomen worden.

Dit was de uitkomst van Amendementen en Stemmingen over de aanpassing van de wet BIG in de Tweede Kamer. Publicatie gaf vaak onduidelijkheid en verwarring voor patiënten. Deze uitkomst is nu als concrete aanpassingen opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG. De KNMG maakte zich hier al langer hard voor. Het amendement om het voorstel voor het invoeren van een griffierecht van € 50,- voor een tuchtzaak te laten vervallen, heeft het niet gehaald. In het tuchtrecht gaat nog meer veranderen: Verbeteringen werking wet BIG en  het tuchtrecht. Ook zullen gedragingen uit het privéleven voortaan meetellen in tuchtzaken. Maatstaf daarbij is wat betamelijk is in relatie tot de uitoefening van het beroep. Een hulpverlener die zijn partner had vermoord, kinderpornobezit bij zorgverleners die met kinderen werken, geweldsdelicten en medicijnhandel in de privésfeer tellen wel degelijk mee. Verkeersboetes en te hard rijden hebben die relatie met het beroep volgens het wetsvoorstel dus niet.

Bron:
Mr. Rose Marie Doppegieter
DG Doppegieter Gezondheidsrecht
www.doppegieterDG.nl