Het LSP en nieuwe privacywetgeving

Het Landelijk Schakel Punt is een landelijk werkende zorginfrastructuur voor digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Daarvoor geldt strenge privacywetgeving. Die wetgeving wordt met de AVG nog strenger. VZVZ heeft een factsheet gemaakt waarin de eisen die wet- en regelgeving stellen aan systemen als bijv. het LSP, helder worden toegelicht.

Lees meer …

Bron: mr. Rose Marie Doppegieter
DG Doppegieter Gezondheidsrecht
www.doppegieterDG.nl

Lees meer over: