Herziene KNMG-handreiking Omgaan met incidenten

Het meemaken van een incident is ingrijpend. De laatste jaren legt wet- en regelgeving, waaronder de Wkkgz, meer nadruk op openheid en toetsbaarheid van het handelen van artsen. De herziene KNMG-handreiking Omgaan met incidenten zet de belangrijkste regels op een rij en schept duidelijkheid over de verschillende definities van begrippen als incident, complicatie en calamiteit.

Klik hier voor de handreiking.