Herzien: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

Weet u wanneer u gegevens moet of mag verstrekken, of juist helemaal niet? De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens beschrijft de regels voor het verzamelen, opslaan, uitwisselen of gebruiken van medische gegevens. Deze richtlijn is nu aangepast aan de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en recente wijzigingen in de Wgbo. 

Nieuw is dat artsen op grond van de Wvggz soms gegevens moeten verstrekken en in bepaalde situaties mogen verstrekken. Ook moeten behandelende (huis)artsen in bepaalde gevallen overleggen met een geneesheer-directeur en mogen zij met toestemming van de patiënt dan ook gegevens verstrekken. Op grond van de Wzd moet de onafhankelijk arts die voor onvrijwillige opname een medische verklaring afgeeft, van tevoren overleggen met de zorgaanbieder die de cliënt zorg verleent of, als die ontbreekt, met de huisarts van de patiënt. Deze en andere nieuwe regels als gevolg van de Wvggz en Wzd zijn opgenomen in de herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: KNMG – 13 februari 2020