GOMA-Symposium ‘JUST TRUST’ op vrijdagmiddag 12 mei 2017

Tijdens deze midddag staat de GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) centraal.

Sprekers vanuit verschillende disciplines lichten het thema ‘vertrouwen’ toe. Wat gebeurt er als het vertrouwen ontbreekt – tussen professionals onderling en tussen professional en patiënt met letselschade; waarom is vertrouwen belangrijk en hoe kan het worden hersteld? Wat is de relatie tussen vertrouwen en transparantie? Hoe verhoudt de GOMA zich tot dit thema?

De Britse Medical Defence Union, aansprakelijkheidsverzekeraar van een groot aantal ziekenhuizen, licht het Britse verzekeringssysteem toe dat is gebaseerd op wantrouwen. Ook de IGZ is aanwezig om haar visie op vertrouwen en transparantie toe te lichten.

Op deze middag wordt het eerste exemplaar van het essay ‘De andere kant van transparant’, geschreven door dr. Erna Scholtes in opmaat naar de GOMA2.0, aangeboden.

Het wordt een interessante middag die stof biedt tot nadenken en napraten!

Locatie: Gooiland theater in Hilversum.
Tijd: Vrijdag 12 mei 2017 van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelding, klilk hier.