GOMA 2.0: een update

Met het oog op herziening van de GOMA, hebben De Letselschade Raad en de Permanente Commissie GOMA in 2015 en 2016 een brede consultatie gehouden door middel van een flink aantal expertmeetings. Vertegenwoordigers van diverse beroepsgroepen, waaronder de VKIG, hebben input gegeven voor een eerste concept.

In 2017 is een schrijfgroep bestaande uit prof. Arno Akkermans (VU Amsterdam), Jørgen Simons (advocaat) en Berber Laarman (docent-onderzoeker VU Amsterdam) van start gegaan met het schrijven van een raamwerk voor een nieuwe gedragscode. Naast de input en opbrengsten vanuit de expertmeetings is ook het nieuwe wettelijke kader waarbinnen de gedragscode moet opereren (de Wkkgz) een belangrijke inspiratiebron.

Inmiddels is dat raamwerk (met globaal ook al de nodige inhoudelijke richtingen) aan de leden van de PC GOMA voorgelegd, zodat zij hun achterban kunnen consulteren over de vraag of zij zich in de ingeslagen weg voldoende kunnen vinden.

De huidige conceptteksten zijn echter nog niet voldoende compleet voor een zinvolle openbare consultatie. Zodra dat naar het oordeel van de PC GOMA wél het geval is, zal het concept van de nieuwe GOMA uiteraard breder verspreid worden. Medio 2018 staan een of meerdere consultatiebijeenkomsten gepland ter bespreking van het concept. Data zijn nog niet bekend.

De PC GOMA streeft ernaar om eind 2018 een volledige versie van de nieuwe GOMA te kunnen presenteren.

Lees meer

Bron: De Letselschade Raad – 16 februari 2018

Lees meer over: