Geschilleninstantie zorgcontracten van start

Op 2 juni jl. is de Geschilleninstantie zorgcontracten in het leven geroepen. Deze instantie kan optreden als bemiddelaar tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder wanneer zij er tijdens hun contractbesprekingen niet uitkomen. Het doel is om een gang naar de rechter te vermijden. Dat scheelt veel tijd en geld, en is ook gericht op het voortzetten van de samenwerking.

“Goede contracten en goede werkrelaties komt de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg ten goede. De Geschilleninstantie zorgcontracten kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren, ” aldus minister Edith Schippers (VWS).

Maar liefst 25 zorgpartijen hebben gezamenlijk, onder coördinatie van Zorgverzekeraars Nederland, gewerkt aan de totstandkoming van deze instantie. Er zijn procedures ontwikkeld voor mediation, bindend advies en arbitrage. De uitvoering wordt ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

De geschilleninstantie start vanaf heden met de behandeling van geschillen over de contractering binnen de curatieve zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering binnen de langdurige zorg aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.

Lees meer …

 

Bron: ministerie van VWS 2 juni 2016

Lees meer over: