Eerstelijnspartijen: nieuwe wet kwaliteit en klachten veroorzaakt lastenverzwaring

De LHV heeft nog steeds grote bezwaren tegen de nieuwe klachtenwet (Wkkgz) die voor behandeling in de Eerste Kamer ligt. Uit een onlangs gehouden regeldruktoets, in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt een van de knelpunten zelfs cijfermatig gegrond. De toets bewijst dat de invoering van de Wkkgz een forse lastenverzwaring met zich meebrengt voor zorgverleners en burgers. De eerstelijnspartijen hebben dit onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer is, mede dankzij de lobby van de KNMG en de eerstelijnspartijen, een stuk kritischer over het wetsvoorstel dan de Tweede Kamer. Op 27 januari volgt een tweede schriftelijke vragenronde, waarvoor de eerstelijnspartijen een gezamenlijke reactie hebben ingediend.

Lees meer….

Bron: LHV 16 januari 2015
 

Meer informatie: gezamenlijke brief van de eerste lijnspartijen d.d. 14 januari 2015 

Meer informatie: KNMG-dossier klachtrecht