De Letselschade Raadsdag op 16 november 2017 in Zeist

In een razendsnel veranderende wereld van technische en maatschappelijke ontwikkelingen krijgt ook de letselschadebranche te maken met nieuwe vragen, fenomenen en mogelijkheden. Domotica en robotica bieden mensen met letselschade oplossingen die tot voor kort niet voor mogelijk werden gehouden.

De keerzijde van de medaille zijn de oplopende kosten van letselschadezaken, terwijl schadevergoeding voor mensen met letselschade onbetaalbaar dreigt te worden.

Hoe kijkt de branche hiertegen aan? Hoe kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat mensen met letselschade – ook in de toekomst – op een kwalitatief goede afwikkeling van hun schade kunnen vertrouwen? Hoe kunnen we de schadelast, waarop deze afwikkeling is gebaseerd, nog beter bepalen?

De Letselschade Raadsdag 2017, met als titel OF(F) COURSE, heeft de hierboven genoemde aspecten als onderwerp. Zowel het plenaire programma als de parallelsessies geven inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen in de letselschadebranche, terwijl de Beursvloer u ‘state of the art’ technische oplossingen op het gebied van domotica en robotica toont.

De Letselschade Raadsdag, donderdag 16 november 2017 (9.00 tot 17.00 uur) Theater Figi te Zeist

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.