De Letselschade Raadsdag 21 november 2019

“ Kaf en Koren”, de titel van de 11e editie van De Letselschade Raadsdag, zegt het al: het accent deze dag zal liggen op het benadrukken en koesteren van de kwaliteit van partijen die betrokken zijn bij het letselschaderegelingsproces.

Wij willen graag het kaf van het koren scheiden: tijdens een middag vullend programma staat daarom het thema kwaliteit centraal.

Net als vorig jaar zullen diverse projectgroepleden de aftrap doen: zij laten zien hoe binnen De Letselschade Raad kwaliteit wordt gewaarborgd door u bij te praten over de diverse lopende projecten tijdens een ‘Rondje langs de velden’.

Diverse sprekers zullen hun visie op kwaliteit geven op gebieden als luisteren, harmonie-oplossingen, hoe kwaliteit (h)erkennen etc.

lees verder …

Op donderdag 21 november 2019 bent u vanaf 10.30 uur van harte welkom bij Madurodam in Den Haag.

Bron: www.deletselschaderaadsdag.nl