CWZ spant rechtszaak aan tegen klachtenfunctionaris

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen wil dat de klachtenfunctionaris alle vertrouwelijke klachtgegevens ter beschikking stelt aan de raad van bestuur. De klachtenfunctionaris wil dat niet en zegt aan haar geheimhoudingsplicht te zijn gebonden.

Privacy

Ivo Sindram, advocaat van de klachtenfunctionaris: 'Dit is een principiële zaak. De klachtenfunctionaris wil de privacy van klagers en beklaagden respecteren. De raad van bestuur zegt de klachtenfunctionaris een geheimhoudingsplicht heeft maar die geldt dan blijkbaar niet naar de raad van bestuur.' De klachtenfunctionaris is al dertien jaar in dienst van het ziekenhuis. Blijkbaar tot volle tevredenheid, daar zij een half jaar geleden 'een uitstekende beoordeling kreeg in haar functioneringsgesprek'.

Geheimhoudingsplicht

Sindram vindt dat de zaak iets uitdrukt over de onafhankelijkheid van een klachtenfunctionaris in een instelling. Hij heeft er de Klachtenrichtlijn van het CBO, uit 2004 op nageslagen: 'Hierin staat heel duidelijk dat vertrouwelijkheid een basisvereiste is voor klachtenbemiddeling. Doorbreken van de geheimhoudingsplicht, tast het vertrouwen aan.'

'Misbruik'

Sindram weet dat gegevens uit de klachtenbehandeling interessant zijn voor anderen en dat juist ook raden van bestuur dat gebruik van maken: 'Ik heb wel eens moeten meewerken om een arts eruit te krijgen. Dan pakken ze alles aan waar ze de hand op kunnen leggen, dus ook informatie uit klachtenprocedures.' De inzet van het kort geding is terugkeer van de klachtenfunctionaris in haar functie.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ wil niet inhoudelijk reageren omdat het 'de privacy van de medewerker wil respecteren'. De woordvoerder verwijst verder naar de klachtenregeling van het ziekenhuis. Hierin staan alle taken en verantwoordelijkheden van klachtenfunctionaris en klachtencommissie. De klachtencommissie heeft een eigen reglement..

Juridische zaken

De zorg is aan verandering onderhevig, daarnaast zijn er regelmatig conflicten. Dit zorgt voor onduidelijkheid en conflicten. De oplossing komt dan vaak uit het juridische circuit.

Bron: Zorgvisie 6 februari 2014

Voor meer info voor leden klik hier