Coronacrisis en klachten

Een intelligente lockdown vraagt om intelligent omgaan met onvrede, klachten en claims

Het jaar 2020 heeft voor hulpverleners, patiënten, naasten en mantelzorgers grote impact gehad mede door alle maatregelen die van kracht werden om het coronavirus te bestrijden. Het verlenen van zorg kreeg in alle sectoren een geheel ander gezicht. Overbezetting van de Intensive Care afdelingen, verpleeghuizen die op slot gingen en toch getroffen werden door het coronavirus, huisartsen die in volledige ‘wapenuitrusting’ een huisbezoek moesten afleggen, tekorten aan beschermende middelen, reguliere zorg die volledig stil kwam te liggen. Een ongekende situatie. 

Tijdens de coronacrisis zijn er in korte tijd veel richtlijnen van het RIVM en beroepsorganisaties verschenen met voorschriften voor het handelen van de zorgverleners. Deze richtlijnen hebben mogelijk invloed gehad op de zorgverlening van de betreffende ontevreden patiënt. Hierbij kan de zorgverlener stilstaan tijdens het gesprek met de patiënt.
In dit artikel wordt besproken wat u kunt doen bij onvrede en wat u kunt doen om een klacht of claim te voorkomen, en hoe de coronacrisis hierbij een rol speelt.

Klachten en claims die verband houden met de coronacrisis

Een hulpverlener doet er goed aan altijd alert te zijn op een mogelijke uiting van onvrede, een klacht of een verzoek om schadevergoeding van een patiënt. De coronacrisis is van grote invloed geweest op de zorgverlening in het algemeen. Er was sprake van een uitzonderlijke situatie. Dit kan invloed hebben op de ervaren zorg door de patiënt en/of de nabestaanden.

Lees verder …

Bron: VvAA – 28 juli 2020

Lees meer over: