Congres ‘Klachtrecht nieuwe stijl’ op 26 mei 2016 in Nieuwegein

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Op 26 mei 2016 organiseert de Stichting Kwaliteitsverbetering Gezondheidszorg in Nieuwegein een congres om u te informeren over wat deze nieuwe wet voor u gaat betekenen.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gaat gelden voor de hele zorg, van huisartsenzorg tot fysiotherapie en van ziekenhuiszorg tot ouderenzorg. De nieuwe wet geeft de patiënt recht op informatie over de prestaties van zorgaanbieders en medische fouten moeten voortaan aan de patiënt worden gemeld. Verder regelt de Wkkgz de aanstelling van een eigen klachtenfunctionaris voor iedere zorginstelling. 

Doel van het congres

De Stichting Kwaliteitsverbetering Gezondheidszorg (SKG) heeft de ontwikkeling van de Wkkgz op de voet gevolgd en deelt graag haar kennis met u. Het doel van het congres op 26 mei is om klachtencommissies, cliëntenraden, bestuurders en andere belanghebbenden te informeren over de actuele wijzigingen en gevolgen van de nieuwe klachtwet.

Vragen die aan de orde komen

Wat verandert er in het klachtrecht met de invoering van de Wkkgz?
Waarom verandert de verplichte klachtencommissie in een verplichte  klachtenfunctionaris?
Is de rol van de klachtencommissie uitgespeeld?
Wat zijn de voor- en nadelen voor zowel organisatie als klager?
Wat is de meerwaarde van de nieuwe klachtwet vanuit cliëntenperspectief?
Wat betekent dit nu voor uw dagelijkse praktijk?

Inspiratie en kennisdeling

Daarnaast is deze dag het platform voor inspiratie, kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen. We nodigen cliëntenraden, klachtencommissies, bestuurders en beleidsmedewerkers uit de zorgsector, patiënten- en cliëntenorganisaties, gezondheidscentra, huisartsen en apothekers en alle andere geïnteresseerden nadrukkelijk uit om deel te nemen aan dit congres. Naast het inhoudelijke programma is het congres Klachtrecht Nieuwe Stijl een goed moment om kennis te delen en te netwerken.

Praktische informatie

Datum: donderdag 26 mei 2016, 13.30-17.00 uur
Locatie: NBC Congrescentrum, 
Blokhoeve 1, 3438 LC, Nieuwegein

Klik hier voor meer info en aanmelding.