Congres Aansprakelijkheid bij medische incidenten op 1 december 2016

Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op als gevolg van een vermijdbare medisch incident. Circa 1950 mensen overlijden erdoor. Een patiëntveiligheidsincident (PVI) is "een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden". Wanneer een patiëntveiligheidsincident optreedt, kunnen er drie soorten slachtoffers zijn: het ‘first victim’ is de patiënt en de betrokken familie, het ‘second victim’ is de betrokken zorgverlener en het ‘third victim’ is de betrokken organisatie en het management.

Organisatie
Het congres wordt georganiseerd door GZNDHDSZRG, (www.gzndhdszrg.nl). 
Een nieuw initiatief dat als doel heeft om fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de gezondheidszorg en ons zorgsysteem te bevorderen. Het congres Aansprakelijkheid bij medische incidenten is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 1 december 2016 in 't Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3,  1402 SB BUSSUM.
 
Inschrijving
Deelname aan dit congres bedraagt € 345,00 excl. BTW voor de primaire doelgroep en € 545,00 excl. BTW voor overige belangstellenden.  De deelnameprijs is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. Tevens ontvangen alle deelnemers automatisch in 2017 het boek Aansprakelijkheid bij medische incidenten  t.w.v. € 34,90.  U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Korting voor VKIG-leden
VKIG-leden hebben recht op 10% korting. Zij dienen hiervoor bij het aanmelden 'VKIG-actie' te vermelden.

Voor meer informatie klik hier.