Cliëntondersteuning in de Wlz: informatieplicht voor aanbieders

Cliëntondersteuning heeft in de Wet langdurige zorg (Wlz) een belangrijke rol gekregen om de positie van cliënten te versterken. Zorgkantoren zijn verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan Wlz-cliënten ter beschikking te stellen en cliënten hierover te informeren. Maar ook aanbieders hebben een wettelijke taak: zij moeten cliënten informeren over hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Lees meer …..

 

Bron: http://hervorminglangdurigezorg.nl 18 september 2015