Betere gegevensuitwisseling in de strijd tegen corona

Voor een goede en snelle behandeling op de huisartsenpost en spoedeisende hulp is het van groot belang dat artsen over relevante medische gegevens beschikken van patiënten. Dat is altijd zo, maar nu extra belangrijk in deze coronacrisis. Minister De Jonge stemt daarom in met tijdelijke inzage in medische gegevens door huisartsen en spoedeisende hulp artsen van díe patiënten die daar nog geen expliciete toestemming voor hebben gegeven: de ‘Corona-opt-in’.

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) zijn medische gegevens van ongeveer acht miljoen Nederlanders beschikbaar op de huisartsenpost (HAP). Zij hebben hier expliciet toestemming voor gegeven. Dit houdt in dat als deze patiënten aankloppen bij de HAP, de dienstdoende artsen kennis mogen nemen van hun medische gegevens en deze gegevens kunnen gebruiken in (het bepalen van) de behandeling. Een klein deel van de Nederlanders heeft hiervoor expliciet toestemming geweigerd, maar een veel groter deel heeft nog geen keuze gemaakt. Deze laatste groep patiënten heeft mogelijk geen bezwaar tegen het delen van gegevens in geval van nood, maar staat wel zo te boek. Met de huidige toeloop van corona-patiënten zorgt dit voor opstoppingen bij de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Veel tijd gaat verloren aan het bevragen van patiënten en achterhalen van hun medische geschiedenis en medicijngebruik. Dit staat de kwaliteit en effectiviteit van de zorgverlening in de weg.

Lees meer …

Bron: KNMG – 9 april 2020

Lees meer over: