Bestuurslid Gerda de Groot belicht de app GOMA in ArtsenAuto

De app GOMA ondersteunt zorgverleners bij de naleving van de Gedragscode
Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid
(GOMA). De gedragscode, die is geïnitieerd en opgesteld door De
Letselschade Raad in samenwerking met onder meer KNMG en NPCF, bevat
handvatten om bij incidenten de communicatie tussen artsen/zorgverleners
en patiënten te verbeteren. Ook zijn er richtlijnen in opgenomen voor het
afhandelen van verzoeken om schadevergoeding.
De app geeft de te volgen procedures en aanbevelingen uit de gedragscode
schematisch weer en geeft tips voor communicatie en voor verslaglegging
in het medisch dossier van de patiënt. De GOMA-app bevat ook de integrale
tekst van de gedragscode. Daarnaast bevat de app filmpjes waarin (ervarings-)
deskundigen aan het woord komen over hun aanpak.

Lees meer op onderstaande link voor de pagina van ArtsenAuto (oktober 2013):
{phocadownload view=file|id=173|text=Bestuurslid Gerda de Groot belicht de GOMA-app in Artsenauto|target=s}