Artsen zeggen steeds vaker ‘sorry’ na fout – en dat helpt

Er is een kentering gaande in de medische wereld. Fouten worden eerder erkend en dat is goed voor zowel de patiënt als het ziekenhuis.

‘Als de arts gewoon sorry had gezegd, zou ik nu niet hier bij u zitten.’ Zo beginnen cliënten vaak, zegt Tim Bueters, letselschadeadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade. Artsen en ziekenhuizen die niet thuis geven wanneer een patiënt aanklopt met een klacht, Bueters maakt het dagelijks mee. Maar, signaleert hij, over de gehele linie gaat het wél beter de afgelopen jaren. ‘De regelgeving is strenger geworden, ieder ziekenhuis heeft tegenwoordig een klachtenfunctionaris. Laatst had ik zelfs een zaak waarbij het ziekenhuis de gedupeerde ouders van een te laat geopereerde baby zélf aanraadde contact op te nemen met een letselschadeadvocaat. In de twaalf jaar dat ik dit werk doe, heb ik dat nog niet eerder meegemaakt.’

Dat er meer aandacht is voor openheid bij medische problemen blijkt ook uit nieuwe richtlijnen en gedragscodes van onder meer artsen­federatie KNMG en aansprakelijkheidsverzekeraars. Ook de tuchtrechter kijkt nadrukkelijker of artsen de patiënt wel goed inlichten na incidenten of fouten.

Cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigen de trend. In 2013 betrokken zorginstellingen de patiënt of zijn naasten in nog geen 20 procent van de gemelde calamiteiten. In 2017 lag dat percentage boven de 80 procent.

Lees meer …

Bron: Volkskrant 13 april 2018