Antwoord op uw vragen over de nieuwe privacyregels AVG

Meer privacyrechten voor individuen, meer verplichtingen voor organisaties. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacyregels die per mei 2018 gaan gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Deze regels gaan de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. De Autoriteit Persoonsgegevens roept ook artsen op om vragen te stellen over de AVG.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) versterkt de zeggenschap van mensen over hun gegevens, in een tijd waarin databedrijven steeds machtiger worden, persoonsgegevens gouden handel zijn en big data hét toverwoord lijkt te zijn om problemen op te lossen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer …
Bron: KNMG – 24 mei 2017