Interviews met 3 aftredende regionetwerkcoördinatoren VKIG

Interviews met 3 aftredende regionetwerkcoördinatoren VKIG

De VKIG is opgedeeld in 9 regionale netwerken. De netwerken komen tenminste twee keer per jaar bij elkaar om ervaring en kennis met elkaar uit te wisselen. Daarnaast krijgen de netwerken jaarlijks een vast budget om tijdens een netwerkbijeenkomst een training te organiseren of een spreker uit te nodigen. De netwerkcoördinatoren spelen binnen de VKIG een belangrijke rol.

Onlangs zijn 3 netwerkcoördinatoren na enkele jaren afgetreden om plaats te maken voor hun collega’s binnen de netwerken.
Lees hier de interviews met de inmiddels 3 afgetreden netwerkcoördinatoren:
- Marijke Jansen (netwerk 4)
- Esseline McKenzie (netwerk 7)
- Selena Schouten (netwerk 1)

Door: Rieneke Blaak,
Klachtenfunctionaris en lid PR-commissie VKIG
14 december 2023