In gesprek met netwerkcoördinator Esseline McKenzie (netwerk 7)

Esseline McKenzie was de afgelopen drie jaar actief lid van de VKIG, als netwerk coördinator van netwerk 7. Per 1 januari 2024 gaat ze met pensioen. Dan is het tijd voor iets nieuws. Ze nam al afscheid van ‘haar’ netwerk van klachtenfunctionarissen. In december deed ze dat van haar collega netwerkcoördinatoren en van het bestuur.  De werkzaamheden zijn overgenomen door Paul Schreurs en Ingrid Nauta. Dus dat is goed geregeld.
Nu is het tijd voor een terugblik. Samen kijken we terug.

Wat heeft het coördinatorschap haar gebracht en hoe heeft zij de VKIG ervaren?

Esseline werkt(e) als ZZP- er, als klachtenfunctionaris (en ook als vertrouwenspersoon), vooral in de verpleeghuiszorg.  Ze is, al lang geleden, lid geworden van de VKIG. Eerst, omdat een van haar opdrachtgevers hierom vroeg. Zij deed dit, maar gaf er geen invulling aan. Totdat ze een keer toch een regiobijeenkomst bezocht. En ze merkte hoe prettig het was, dat er iets georganiseerd werd, waarin je als klachtenfunctionaris collega’s kan ontmoeten, ervaringen kan delen en kennis kan opdoen. Toen veranderde er iets. Ze wilde eigenlijk gelijk al wat gaan bijdragen aan de vereniging. Maar het ontbrak haar aan tijd. Drie jaar geleden vond ze die tijd, doordat ze wat minder uren was gaan werken.

Nu kijkt ze met een goed gevoel terug op het werk als coördinator. Het was een verrijking voor haar. Ze vond het fijn om in contact te zijn met collega klachtenfunctionarissen. Want, zegt Esseline, het werk als klachtenfunctionaris, is niet ‘zomaar een baan’. Ze heeft veel bevlogen collega’s ontmoet.
Als regio coördinator nam ze altijd contact op met nieuwe leden. Ze vond het belangrijk dat nieuwe leden zich welkom en gezien voelden en hen, wanneer daar behoefte aan was, gelijk in contact te kunnen brengen met andere leden om te kunnen sparren.

Gedurende haar lidmaatschap heeft Esseline de vereniging VKIG zien groeien en professionaliseren. Ze vond dat mooi om te zien. Ook fijn om daar zelf deel van uit te maken. Het contact met het bestuur van de VKIG heeft ze als heel prettig en open ervaren.

Van de zes regiobijeenkomsten die ze organiseerde, kijkt Esseline nu met de meeste voldoening  terug op de laatste. Die had als thema ‘Verlies en rouw’. Spreker was Anelieke Stikkel. Het thema sprak veel mensen aan. De opkomst was groot. En de bijeenkomst was op een mooie locatie. Er was een fijne sfeer met veel herkenning bij de deelnemers, zowel uit hun privé ervaringen als uit ervaringen uit het werk. Het is een goed voorbeeld van hoe het deelnemen aan een regiobijeenkomst van belang kan zijn voor je werk en voor jezelf.

Esseline vertelde dat ze na haar pensionering actief wordt in de palliatieve zorg. Ze heeft al een opleiding gevolgd voor stervensbegeleider. Ze neemt eerst even een pauze. Daarna gaat ze aan de slag, vooralsnog als vrijwilliger, bij een organisatie die mensen ondersteunt bij levensvragen.

De betrokkenheid bij mensen blijft….

Esseline, bedankt !

Door: Rieneke Blaak,
Klachtenfunctionaris en lid PR-commissie VKIG
december 2023!