Vraag 208: Vraag inzake verplichten cliënt tot nieuwe werkwijze sleutelbeheer?

Vraag 

Kan de thuiszorg een klant verplichten om zich te schikken in het feit dat de werkwijze (van zorgverlening in combinatie met sleutelbeheer) is aangepast (naar zorgverlening zonder sleutelbeheer), ook als de klant hiervoor kosten moet maken?

Mw. is klant van de thuiszorg en ontvangt ADL-zorg en kan zelf haar voordeur niet open doen. Bij aanvang van de zorgverlening is afgesproken dat de huissleutel van mw. op het kantoor van de thuiszorg wordt bewaard, zodat thuiszorgmedewerkers zelfstandig bij haar naar binnen kunnen gaan. Hiervoor heeft ze een sleutelovereenkomst getekend. De thuiszorg gaf vervolgens aan de bestaande werkwijze te wijzigen en te stoppen met het sleutelbeheer. Er werd gekozen om voortaan te werken met zogenaamde ´slimme sloten ́ waarmee medewerkers middels een app applicatie  ́veilig ́ bij klanten naar binnen kunnen.

Alle thuiszorgklanten zijn geïnformeerd over de nieuwe werkwijze en bijkomende kosten (80 euro installatiekosten en 28 euro maandelijkse kosten). Aan klanten is vervolgens de keuze gegeven om al dan niet gebruik te maken van het aanbod van het slimme slot. Ook werd medegedeeld dat de thuiszorg voortaan geen huissleutels meer in beheer houdt. Zonder het slimme slot (of een andere oplossing) kunnen medewerkers voortaan alleen naar binnen als de klant zelf de deur open doet.

Mw. gaat niet in op het aanbod van het slimme slot vanwege de kosten. Zij geeft aan dit niet te kunnen betalen vanwege haar minimuminkomen, hoge medische kosten/huur en toegenomen energiekosten. Mw. heeft in plaats van het slimme slot gekozen voor een goedkoper (en minder veilig) alternatief in de vorm van een sleutelkluis bij de voordeur, die medewerkers kunnen openen met een pincode. Deze ´oplossing´ wordt door het thuiszorgteam een jaar gedoogd, totdat bij de afdeling digitale toegang bekend wordt dat mw. nog niet is overgestapt op het slimme slot. Vanuit deze afdeling wordt aan mw. duidelijk gemaakt dat zij alsnog moet overstappen op het slimme slot of dat zij zelf de voordeur moet openmaken. Mw. maakt schriftelijk bezwaar bij de directie, die een oordeel geeft op haar klacht:

- mw. moet voor een bepaalde datum een passende oplossing gerealiseerd hebben en tot die tijd mag haar huissleutel (opnieuw) bewaard worden op het kantoor van de thuiszorg;
- medewerkers mogen zich geen toegang meer verschaffen tot de woning door gebruik te maken van de sleutelkluis van mw.;
- volgens de directie is het slimme slot geschikt of een andere technische oplossing waarbij mw. zelf van binnenuit haar woning op afstand kan openen (verwijzing naar de gemeente voor eventuele vergoeding van kosten);
- de directie geeft aan dat er weliswaar wordt gekeken naar een oplossing voor een kleine groep mensen, die kan aantonen dat zij de kosten van het slimme slot niet kan betalen, maar ook dat hierover momenteel nog geen uitsluitsel is.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie