Vraag 209: Vraag over recht op afschrift dossier

Vraag 

Een medische organisatie wordt geacht om na een verzoek om kopie dossier, de kopie binnen 4 weken te leveren. Indien dit niet lukt, moet de organisatie de aanvrager binnen 4 weken informeren, dat het leveren van kopie dossier langer duurt. Uitstel mag maximaal 2 maanden duren.
Wat zijn de consequenties als een organisatie deze termijn (ruim ) overschrijdt?

De organisatie beroept zich erop dat alle namen van bij de zorg betrokken medewerkers uit het dossier verwijderd moeten worden.
Is dit een terecht argument, of dient het dossier alleen gecontroleerd te worden op gegevens van derden  (zoals bekenden of familie van patiënt)?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie