Vraag 196: Vraag over wijziging 1e contactpersoon na ontslag

Vraag

Een cliënt die voor revalidatie bij ons opgenomen is geweest (oktober 2022) had dochter 1 als 1e contactpersoon. Gedurende het verblijf en ook uit de overdracht van het ziekenhuis, bleek dat de vraag was in hoeverre cliënt wilsbekwaam was. Cliënt weigerde verder onderzoek hiernaar. In het verslag van de arts aan de huisarts is aangegeven dat er zorgen waren over het uitvoeren van huishoudelijke taken en financiën. Er waren op dat moment twijfels over de wilsbekwaamheid van mw. Dat is genoteerd in het verslag. Dit werd door dochter 1 onderschreven.

Na ontslag is dit verslag gebruikt om cliënt onder bewind te plaatsen. Het is niet duidelijk door wie het verslag aan de rechtbank is verstrekt. Het bewind is later ongedaan gemaakt, maar nu heeft dochter 2 (ruzie in de familie) geregeld dat zij 1e contactpersoon is. Zij is hiervoor samen met haar moeder naar de cliëntenadministratie geweest. Haar moeder heeft daar toestemming voor gegeven.

Vragen
Dochter 2 wil nu in gesprek met degene die het verslag bij ontslag van moeder heeft geschreven. Mag dit, mag en moet moeder, die wilsbekwaam is, dan bij dat gesprek aanwezig zijn?
Kan na ontslag iemand anders zich laten registreren als 1e contactpersoon en vervolgens een klacht indienen over hetgeen er tijdens opname en met toestemming van de eerdere 1e contactpersoon en cliënt is afgesproken?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie