Vraag 192: Vraag over anoniem klagen

Vraag

Soms zijn er klagers die hun gegevens niet willen delen. Hoe om te gaan met anonieme klachten? Is hier een wettelijke basis voor? Kun je deze als klachtenfunctionaris wel in behandeling nemen?
Voor de betrokkenen wordt het lastig om zich te verweren als ze niet weten wie de klager is. En een reactie op de klacht om te zien of het naar tevredenheid opgelost kan worden, is ook niet mogelijk.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie