Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Themabijeenkomst Omgaan met lastige lieden op 26 mei 2021

130.00

Nu aanmelden
Start
26 mei 2021 13:00
Einde
26 mei 2021 16:00
Adres
Houtrust, Heideweg 23 3829 BC Hooglanderveen   Bekijk locatie
Telefoon
0642826980

De VKIG heeft Maria van der Linden gevraagd een geaccrediteerde scholing te ontwikkelen, gebruikmakend van haar kennis en ervaring m.b.t. communicatie met mensen met een gedrags-/psychiatrische stoornis.  Deze scholing is op maat gemaakt, na een inventarisatie van de meest voorkomend knelpunten in de communicatie en ontbrekende kennis van de klachtenfunctionarissen.

Naast de theoretische onderdeel is er ruimte voor praktisch oefenen met de communicatie techniek van ‘De Mat’.

De Mat: achtergrond

“Bureau de Mat traint sinds 1996 professionals en hulpverleners op plekken waar samenwerking mogelijk moeizaam verloopt. Tussen (zorg)medewerkers en cliënten, leerkrachten en leerlingen, binnen teams en tussen collega’s. Ook trainen ze familieleden die moeite hebben om met hun kind, ouder of familielid om te gaan. De insteek van de trainingen is altijd: hoe kan ík beter omgaan met de interactie. Daarbij kijken ze naar de vaardigheden waar de deelnemer invloed op heeft, en daar zoeken ze aanknopingspunten bij.

Uit systematische evaluaties en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze trainingen doen wat ze beloven: interactievaardigheden en communicatie verbeteren. Voor betere relaties, meer werkplezier en een prettige samenwerking. Familieleden ervaren een minder grote last van de zorg die ze verlenen aan hun naaste: hun draagvermogen wordt groter. Bijscholen, vakliteratuur en praktijkervaring zijn bij Bureau de Mat belangrijk. Net als samenwerken en meedenken met organisaties en teams die ze trainen”. Zie: https://demat.nl/

Doelen scholing:

  1. Basiskennis van de psychopathologie mbt de volgende stoornissen; autisme, waanstoornissen, somatisatiestoornissen, persoonlijkheidsstoornissen (borderline, narcisme, antisociaal).
    Na de scholing kan de deelnemer de meest voorkomende kenmerken van deze stoornissen in de praktijk herkennen.
  2. Wat zegt de wetenschap over deze ziektebeeld? Ontstaan, prevalentie, kenmerken, behandelmogelijkheden.
    Na het volgen van de scholing begrijpt de deelnemer beter hoe een gedragsstoornis ontstaat en hoe deze ontwikkelt, ook heeft die globale kennis over de evidence based behandelingen die beschikbaar zijn voor de bovengenoemde stoornissen.
  3. Basiskennis van communicatiemodel De Mat: uitleg over hoe deze techniek ons kan helpen om het juiste communicatie-pad te volgen.
    De deelnemer begrijpt beter welke invloed zijn eigen houding heeft op het beloop van zijn communicatie met de cliënt. De basisadviezen leren hem/haar de eigen communicatie valkuilen te herkennen en de controle uit te oefenen om de communicatie een andere wending te geven.
  4. Oefenen met combinatie van kennis psychopathologie, en communicatieproces.Aan de hand van ingebrachte praktijkvoorbeelden en rollenspel worden de theorie en praktijk samengevoegd in oefeningen.

Litratuurlijst:

Wilt u meer informatie, dan kunnen wij u het volgende aanbevelen:
- Trimbos Instituut: www.trimbos.nl/kennis (informatie over psychopathologie)
- Boek: Lastige Lieden: een inleiding over persoonlijkheidsstoornissen, Gerben Hellinga.

De trainer

Maria van der Linden is sinds 2007 werkzaam als Verpleegkunde Specialist GGZ binnen het ziekenhuis psychiatrie en sinds 3 jaar bij de GGD (sociale psychiatrie).
Ze is sinds 2010 als vast gastdocent werkzaam bij de HAN (opleiding Pijnconsulenten en Pijnassistenten), het Radboud (specialistisch opleiding Ziekenhuis Psychiatrie) en de VOHA (huisartsen-opleiding).
Daarnaast spreekt ze regelmatig op symposia en maakt ze lessen op maat voor hulpverleners die niet werkzaam zijn in de psychiatrie.
'Mijn kracht zit in het vertalen van de theorie naar de praktijk, zodat de hulpverlener leert moeilijk gedrag te 'voelen- en- interpreteren'. Op die manier kan de hulpverlener gebruik maken van zijn eigen kracht in de communicatie met een moeilijke patiënt/cliënt'.

Algemene informatie

Datum          woensdag 26 mei 2021 van 13.00 tot 16.00 uur; inloop vanaf 12.30 uur
Onderwerp:   Omgaan met lastige lieden
Trainers:      Trainer Maria van der Linden
Locatie:         Houtrust, Heideweg 23, 3829 BC Hooglanderveen (Amersfoort)
Kosten:         € 70, voor leden en € 130,-  voor niet leden
Catering:         Koffie en thee komen voor rekening van de VKIG
Aantal personen: max. 20
Accreditatie bij Registerplein: 3 punten (ID-nummer 425643)

Noot: Tijdens de training rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen.
Vanwege de annuleringsvoorwaarden verzoeken wij u om u vóór 12 mei aan te melden.

Na ontvangst van uw betaling van € 70,-  (voor leden) of / € 130,- (voor niet leden) op onze rekening, ontvangt u automatisch een bevestiging en een factuur.
Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.

Helaas is deze bijeenkomst volgeboekt. Stuur een mail naar info@vkig.nl voor plaatsing op de reservelijst.
Bij veel belangstelling organiseren wij een extra bijeenkomst.

Themabijeenkomst Omgaan met lastige lieden op 26 mei 2021

130.00

Uitverkocht

Categorie:

Info