Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Themabijeenkomst ‘Omgaan met lastige lieden’ 8 december 2023 in Amersfoort

70.00

Nu aanmelden
Start
8 december 2023 13:00
Einde
8 december 2023 17:00
Adres
Pastorie St. Martinuskerk, Kerklaan 22 in Hoogland (gemeente Amersfoort)    Bekijk locatie
Telefoon
0642826980

Vanwege succes organiseert de VKIG nog een training Omgaan met lastige lieden van Maria van der Linden.
Maria van der Linden maakt gebruik van haar kennis en ervaring over communicatie met mensen met een gedrags-psychiatrische stoornis.

Algemene informatie:
Datum              vrijdag 8 december 2023 van 13.00 tot 17.00 uur; inloop vanaf 12.30 uur
Onderwerp:    Communicatie skills bij cliënten met een psychiatrische stoornis: autisme, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen (Borderline, Narcisme, Antisociaal)
Trainer:           
 Maria van der Linden
Locatie:            Pastorie St. Martinuskerk, Kerklaan 22 in Hoogland (gemeente Amersfoort) 
Catering:            Koffie en thee komen voor rekening van de VKIG
Aantal personen: max. 20
Accreditatie: 3½ PE-punten bij Registerplein (ID-nummer 484228)

Over de training
Deze scholing is op maat gemaakt, na een inventarisatie van de meest voorkomend knelpunten in de communicatie en ontbrekende kennis van de klachtenfunctionarissen.
Naast de theoretische onderdeel is er ruimte voor praktisch oefenen met de communicatietechniek van ‘De Mat’.

De Mat: achtergrond
“Bureau de Mat traint sinds 1996 professionals en hulpverleners op plekken waar samenwerking mogelijk moeizaam verloopt. Tussen (zorg)medewerkers en cliënten, leerkrachten en leerlingen, binnen teams en tussen collega’s. Ook trainen ze familieleden die moeite hebben om met hun kind, ouder of familielid om te gaan. De insteek van de trainingen is altijd: hoe kan ík beter omgaan met de interactie. Daarbij kijken ze naar de vaardigheden waar de deelnemer invloed op heeft, en daar zoeken ze aanknopingspunten bij.

Uit systematische evaluaties en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze trainingen doen wat ze beloven: interactievaardigheden en communicatie verbeteren. Voor betere relaties, meer werkplezier en een prettige samenwerking. Familieleden ervaren een minder grote last van de zorg die ze verlenen aan hun naaste: hun draagvermogen wordt groter. Bijscholen, vakliteratuur en praktijkervaring zijn bij Bureau de Mat belangrijk. Net als samenwerken en meedenken met organisaties en teams die ze trainen”. Zie: https://demat.nl/

Doelen scholing:

 • Basiskennis van de psychopathologie over de volgende stoornissen; autisme, waanstoornissen, somatisatiestoornissen, persoonlijkheidsstoornissen (borderline, narcisme, antisociaal).
  Na de scholing kan de deelnemer de meest voorkomende kenmerken van deze stoornissen in de praktijk herkennen.
 • Wat zegt de wetenschap over deze ziektebeeld? Ontstaan, prevalentie, kenmerken, behandelmogelijkheden.
  Na het volgen van de scholing begrijpt de deelnemer beter hoe een gedragsstoornis ontstaat en hoe deze ontwikkelt, ook heeft die globale kennis over de evidence based behandelingen die beschikbaar zijn voor de bovengenoemde stoornissen.
 • Basiskennis van communicatiemodel De Mat: uitleg over hoe deze techniek ons kan helpen om het juiste communicatie-pad te volgen.
  De deelnemer begrijpt beter welke invloed zijn eigen houding heeft op het beloop van zijn communicatie met de cliënt. De basisadviezen leren hem/haar de eigen communicatie valkuilen te herkennen en de controle uit te oefenen om de communicatie een andere wending te geven.
 • Oefenen met combinatie van kennis psychopathologie, en communicatieproces.
  Aan de hand van ingebrachte praktijkvoorbeelden en rollenspel worden de theorie en praktijk samengevoegd in oefeningen.

Over de trainer
Maria van der Linden is sinds 2007 werkzaam als Verpleegkunde Specialist GGZ binnen het ziekenhuis psychiatrie en sinds 3 jaar bij de GGD (sociale psychiatrie).
Ze is sinds 2010 als vast gastdocent werkzaam bij de HAN (opleiding Pijnconsulenten en Pijnassistenten), het Radboud (specialistisch opleiding Ziekenhuis Psychiatrie) en de VOHA (huisartsenopleiding).
Daarnaast spreekt ze regelmatig op symposia en maakt ze lessen op maat voor hulpverleners die niet werkzaam zijn in de psychiatrie.
'Mijn kracht zit in het vertalen van de theorie naar de praktijk, zodat de hulpverlener leert moeilijk gedrag te 'voelen- en- interpreteren'. Op die manier kan de hulpverlener gebruik maken van zijn eigen kracht in de communicatie met een moeilijke patiënt/cliënt'.


Maria van der Linden

Deze training is alleen bedoeld voor VKIG-leden!

Na ontvangst van uw betaling van € 70,- op onze rekening, ontvangt u automatisch een bevestiging en een factuur.
Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.

Noot: deze training is inmiddels volgeboekt.
Heeft u belangstelling voor deze training? Stuur ons een e-mail naar info@vkig.nl.
Dan plaatsen wij u op de reservelijst. Bij voldoende belangstelling, organiseren wij een extra training.

Themabijeenkomst ‘Omgaan met lastige lieden’ 8 december 2023 in Amersfoort

70.00

Uitverkocht

Categorie:

Info