Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Themabijeenkomst ‘Bemiddeling, de Harvard methode’ 3 september 2019

220.00

Nu aanmelden
Start
3 september 2019 13:00
Einde
3 september 2019 16:30
Adres
Pastorie St. Martinuskerk, Kerkaan 22, Hoogland (gem. Amersfoort)   Bekijk locatie
Telefoon
06 42826980

De VKIG draagt bij aan de professionalisering en profilering van het beroep klachtenfunctionaris. Heb jij interesse om je gespreksvoering verder te ontwikkelen en dit volgens de Harvard methode te doen? De training ‘Bemiddeling, de Harvard methode’ laat je hiermee kennismaken en/of frist je kennis op!

De Harvard methode van gespreksvoering sluit goed aan bij de gewenste vaardigheden en houding van de klachtenfunctionaris 2.0. Deze methode richt zich op het behalen van resultaat en het behouden van de relatie op lange termijn, waarbij transparant en open communiceren over belangen en emoties van groot belang is. Harvard is meer dan een vaardigheidstraining. Het gaat om het aannemen van een nieuwe houding, het kunnen kiezen voor ander gedrag en het reflecteren op de eigen emoties.

Onderwerpen die in deze korte masterclass aan bod komen zijn:

  • Het belang van de Harvard methode in de praktijk
  • (Herhaling van) 2 van de kernaspecten van Harvard
  • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten tijdens een spannend gesprek
  • Ervaren van nieuw gedrag in een gesprek

De aanpak is erop gericht deze houding te integreren in de dagelijkse werkzaamheden (borgen). De Harvard methode is een interactief programma met focus op ervaring opdoen, leren toepassen en kennis vergroten rondom deze vriendelijke en resultaatgerichte houding.

Datum:            Dinsdag 3 september 2019 van 13.00 tot 16.30 uur; inloop vanaf 12.30 uur
Onderwerp:   Bemiddeling, de Harvard methode
Trainer:           Trainer van Spijkman training & organisatieadvies
Kosten:            € 160,- voor leden en € 220,- voor niet leden

Catering:         Koffie en thee zijn voor rekening van de VKIG
Locatie:           Pastorie van de St. Martinuskerk, Kerklaan 22, Hoogland

Meld u snel aan! Vanwege de persoonlijke aandacht is het maximale aantal deelnemers 10 per groep.

Na ontvangst van uw betaling van € 220,- / € 160,- op onze rekening, ontvangt u automatisch een bevestiging en een factuur.
Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.

Themabijeenkomst ‘Bemiddeling, de Harvard methode’ 3 september 2019

220.00

Uitverkocht

Categorie:

Info