Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Basiscursus Gezondheidsrecht voor de klachtenfunctionaris

550.00

Nu aanmelden
Start
6 oktober 2021
Einde
3 november 2021
Telefoon
06 42826980

Deze training is uitgesteld en vindt plaats in 2022. Heeft u belangstelling? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat info@vkig.nl.

Bedoeld voor o.a. mediators in de zorg en andere zij-instromers klachtenfunctionaris voor registratie bij Registerplein.

Een praktische cursus over cliëntenrechten, beroepsgeheim, privacy en gegevensverstrekking, rechten van ouders en minderjarigen, klachten en claims, disfunctionerende collega’s, meldplichten en nog veel meer….

Doelgroep

Deze basiscursus is geschikt voor mediators in de zorg, klachtenfunctionarissen en andere zij-instromers klachtenfunctionaris voor registratie bij Registerplein, maar bijv. ook voor leden van klachtencommissies in de zorg, managers/leidinggevenden in zorginstellingen en vertrouwenspersonen. Een juridische achtergrond is een pré maar niet noodzakelijk.

Toelichting cursus

Zorgverleners komen in hun werk dagelijks in contact met gezondheidsrechtelijke wetgeving (en aanpassingen daarin), zoals de Wgbo, wet BIG, Wkkgz, AVG, met richtlijnen en protocollen en met vragen over bijv. verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ook cliënten zijn steeds beter op de hoogte van hun rechten en plichten die zij op grond van de wet- en regelgeving hebben.

Mensen uit de doelgroep die werkzaam zijn binnen de zorg moeten, om hun werk goed te kunnen doen, ook in grote lijnen op de hoogte zijn van de praktische betekenis van de relevante wetgeving voor zorgverleners. Daartoe is, binnen de Module Klachtenmanagement, deze basiscursus gezondheidsrecht opgezet.

De belangrijkste taak van zorgverleners is het verlenen van goede zorg aan hun cliënten. Daarbij passeren ook vragen of verzoeken van collega’s, assistentes, cliënten of familie etc. Mag bijvoorbeeld het dossier meegegeven worden aan een nabestaande? Wat betekent het recht op informatie en op inzage en bestaan daar uitzonderingen op? Welke eisen rond dossiervoering, bewaartermijn en veilige dossieroverdracht zijn er? Wat doe je als een cliënt een claim tegen een zorgverlener indient? Moeten de gescheiden ouders van een patiëntje allebei toestemming geven voor een verwijzing? Welke rechten heeft de minderjarige en de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame cliënt? Mag informatie gegeven worden aan de politie, aan Veilig Thuis, aan de directie van de instelling of aan de partner van een cliënt? Signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld, wat dan? Waar kan een cliënt allemaal klagen?

Omdat mensen uit de doelgroep in hun werk te maken (kunnen) krijgen met dit soort aspecten, is het belangrijk dat zij kennis hebben van de grote lijnen van het gezondheidsrecht en dat zij zich regelmatig laten bijscholen in wijzigingen die zich daarin voordoen.

Onderwerpen cursus

Daarom is een compacte basiscursus ontwikkeld, waarin de cursist op dag 1 plenair wordt geïnformeerd over de belangrijkste onderwerpen in wet- en regelgeving binnen het gezondheidsrecht. De actuele stand van zaken, ook in uitspraken van bijv. klachten/geschillencommissies en tuchtcolleges, wordt besproken. Naast een overzicht van de belangrijkste wetgeving in de zorg wordt aan de hand van casuïstiek ingegaan op veelvoorkomende (juridische) vraagstukken over cliëntenrechten, dossiervoering, goede zorg, betekenis beroepsgeheim, privacy rechten, behandelcontract en vragen over opzeggen door de zorgverlener of cliënt, signalen over kindermishandeling of huiselijk geweld, scheiding en zorg voor de kinderen, rechten van minderjarigen, klacht of claim van de cliënt of vertegenwoordiger, disfunctionerende collega’s, meldplichten van zorgverleners en zorgaanbieders.

Er is volop gelegenheid tot bespreking van casuïstiek en het stellen van (ook andere) vragen.

Op terugkomdag 2 wordt de eerder thuis ontvangen casuïstiek besproken. Ook is er gelegenheid om n.a.v. cursusdag 1 opgekomen vragen te bespreken.

Wanneer en waar?

Deze training is uitgesteld en vindt plaats in 2022. Heeft belangstelling? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat info@vkig.nl.

Dag 1: 10.00 – 16.45 uur (informatie plenair met veel mogelijkheid tot vragen stellen).

Dag 2: 10.00 – 13.00 uur (terugkom ochtend met casuïstiekbespreking en veel mogelijkheid tot vragen stellen).

Locatie: Afhankelijk van de coronamaatregelen bieden wij de cursus fysiek aan in Amersfoort.
Maximum aantal deelnemers: 25.

Kosten

€ 490,- (voor leden) of € 550 – (voor niet-leden) voor de totale cursus, inclusief koffie, thee en lunch.

Programma

Bekijk hier het programma.

Trainer

De cursus wordt verzorgd door mr. Rose Marie S. Doppegieter, juridisch adviseur DG Doppegieter Gezondheidsrecht in Velp. Voordat zij haar eigen bureau startte in 2007, was zij lange tijd werkzaam als juridisch adviseur bij de KNMG in Utrecht. Zij is o.a. voorzitter van een aantal klachtencommissies in de zorg, incidentonderzoeker voor een landelijke zorginstelling, auteur voor een digitale uitgever en secretaris van een landelijke commissie van advies rond vermeend disfunctioneren huisartsen. Zij was een aantal jaren lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Accreditatie en certificatie

Accreditatie door Registerplein. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursus een Reader, na afloop van het volgen van de cursus een certificaat.

Inschrijven

U kunt zich - zodra de data bekend zijn -aanmelden via onderstaande link. Na ontvangst van uw betaling van € 490,- (voor leden) of € 550 – (voor niet-leden) op onze rekening, ontvangt u automatisch een bevestiging en een factuur. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.

Deze training is uitgesteld en vindt plaats in 2022. Heeft u belangstelling? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat info@vkig.nl.

 

Mr. Rose Marie S. Doppegieter, juridisch adviseur DG Doppegieter Gezondheidsrecht


 

Basiscursus Gezondheidsrecht voor de klachtenfunctionaris

550.00

Uitverkocht

Categorie:

Info

Tijdschema

6 oktober 2021: 10.00 - 16.45 uur

3 november 2021: 10.00 - 13.00 uur