Jaarverslag 2023 SKGE

Klachten- en geschillenrapportage

Hoeveel vragen, klachten en geschillen kwamen in 2023 bij skge binnen en hoe werden zij afgehandeld? Dat 97% van de klachten kon worden afgesloten voordat het tot een geschil kwam, zegt iets over de meerwaarde van onze klachtenfunctionarissen.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie