Jaarverslag 2023 De Geschillencommissie

Jaarverslag Klachtenloket Zorg 2023

Zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Geschillencommissie Zorg Algemeen kunnen ervoor kiezen gebruik te maken van het Klachtenloket Zorg. De cliënt kan hiermee bij een onafhankelijke organisatie terecht voor hulp en ondersteuning bij het vinden van een oplossing van een (mogelijke) klacht. Deze ondersteuning kan bestaan uit informatie en advies, bemiddeling/klachtenfunctionaris of een doorverwijzing naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie