Lijst indeling regionetwerken en netwerkcoördinatoren

De vereniging is opgebouwd uit negen regionale netwerken. De regionale netwerken komen tenminste twee keer per jaar bij elkaar. Zo kunnen de leden hun collega’s in hun netwerk ontmoeten om met elkaar ervaring en kennis uit te wisselen. Ook kunnen zij binnen hun netwerk aansluiten bij een intervisiegroep.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie