Deelnemerslijst en verslaglegging intervisiebijeenkomst

Na elke intervisiebijeenkomst vult u de deelnemerslijst met de handtekeningen en een verslag in en bewaart u die in uw eigen archief. Indien u bent geregistreerd bij Registerplein, kunt u  de deelnemerslijst bij uw profiel archiveren in het onderdeel Reflectie.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie