Presentaties VVT/GHZ-symposium 17 november 2023

Op 17 november 2023 verzorgde de VKiG een symposium voor klachtenfunctionarissen in de VVT- en GHZ-sector met als thema Kracht en onmacht.
Het symposium ging over zaken die m.n. Klachtenfunctionarissen in de langdurige zorg tegenkomen. Zoals de grenzen tussen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) en hoe er samengewerkt kan worden met de verplichte Cliëntvertrouwenspersoon-Wzd.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie