Vraag 213: Vraag over klachtbehandeling voor samenwerkende HAP’s

Vraag 

Wij gaan binnenkort een pilot starten met 3 andere Huisartsenposten in de regio om triagegesprekken in de nacht van elkaar over te nemen. Dus als er bij één van de HAP’s een telefonische wachtrij ontstaat, kunnen de triagisten van de andere HAP’s telefoontjes overnemen.
De triagist vraagt altijd tijdens het gesprek toestemming aan de patiënt om in zijn/haar medisch dossier te kijken, maar hoe zit het met de klachtenafhandeling? Ik ben samen met een andere kwaliteitsadviseur aan het kijken hoe we dit proces kunnen inrichten. We hebben nu als uitgangspunt dat de KF van de HAP waar de patiënt bij hoort, de regievoerder is voor het klachtproces. De KF van de HAP waarbij de triagist in dienst is, voert het klachtenonderzoek uit.

Een belangrijk punt hierbij is de uitwisseling van patiëntgegevens want tijdens dit klachtonderzoek wordt er vaak gebruik gemaakt van stukken uit het medisch spoeddossier en/of gespreksopnamen. Moet je daarvoor apart toestemming vragen aan de patiënt (d.w.z. voor de gegevensuitwisseling met de andere HAP) of is het voldoende om alleen om toestemming te vragen voor toegang tot het medisch dossier?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie