Vraag 211: Vraag over klagen na beëindigen behandelrelatie

Vraag 

Huisartsenpraktijk beëindigt behandelingsovereenkomst met patiënt nadat hij meerdere waarschuwingen heeft gehad. Patiënt vertoont grensoverschrijdend gedrag in de vorm van verbale agressie maar ook gooien met stoelen etc.

Een dag nadat hij de brief ontvangen heeft waarin aangekondigd wordt dat binnen twee weken de behandelovereenkomst beëindigd wordt en hij op zoek moet gaan naar een nieuwe huisarts, neemt deze patiënt contact met mij op en dient een klacht bij mij in.

Medisch directeur is van mening dat een klachtenprocedure een dergelijke uitspraak van de praktijk niet kan herroepen en dat dit mosterd na de maaltijd is. Dat is juist, maar indien patiënt mogelijk eerder op een klachtenprocedure gewezen was had de situatie mogelijk niet zo geëscaleerd.

Vraag: heeft patiënt nadat meegedeeld is dat de behandelingsovereenkomst wordt beëindigd recht op een klachtenprocedure?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie