Vraag 207: Vraag inzake klacht over werkwijze Klachtenfunctionaris

Vraag 

De partner van een patiënte heeft een klacht ingediend. Hij vindt dat de anonieme melding bij Veilig Thuis (VT) op basis van verkeerde informatie is gedaan en komt met veel bewijzen en getuigen. Hij vindt dat er sprake is van smaad. In eerste instantie is de klacht niet in bemiddeling genomen omdat meneer geen zorgrelatie heeft met het ziekenhuis. Nu heeft mevrouw de klacht ingediend.
De anonimiteit van de melding en melder is geschonden door Veilig Thuis. De info over wie de melding heeft gedaan en op welke gronden had nooit terecht mogen komen bij meneer en mevrouw. Dat is dus wel gebeurd en zij stellen: er is een zorgmelding gedaan bij VT waarbij wij onderwerp waren. Daarbij zijn van ons (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt en gedeeld. De inhoud van de melding is niet juist weergegeven, waardoor wij werden geconfronteerd met een ingrijpend VT-onderzoek.

Vraag: mag / kan ik deze klacht in behandeling nemen?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie