Vraag 205: Vraag inzake meewerken aan klachtbehandeling door VS/PA

Vraag

Triagisten werken onder verantwoordelijkheid van huisartsen. Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants (VS/PA's) werken niet onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. De klachtenfunctionaris handelt rechtstreeks met de VS/PA binnengekomen klachten af. Wanneer er klachten tegen een triagist zijn ingediend dan bespreekt de leidinggevende dat met die triagist.
Bij sommige medewerkers is er weerstand tegen het meewerken aan het bespreken van klachten, calamiteiten en incidenten (er wordt uiteraard continu gewerkt om de veiligheid te vergroten en de weerstand te verminderen!); dit is van alle tijden. Wel nieuw voor mij is de expliciete vraag of je als werknemer ook verplicht bent mee te werken.
In de functiebeschrijving van de VS/PA’s en van triagisten wordt (nog) niet gerefereerd aan het meewerken aan het oplossen van klachten. Uiteraard wel aan kwaliteit. Zo staat er o.m. het volgende: ... Daarnaast levert de VS/PA en triagist een bijdrage aan de kwaliteit van zorg.

Vraag: zijn medewerkers verplicht mee te werken aan de afhandeling van klachten wanneer dit niet expliciet in de arbeidsovereenkomst of functiebeschrijving genoemd wordt? Kun je dat bijv. koppelen aan goed werknemerschap? Wanneer men niet hoeft mee te werken en dit vervolgens ook niet gaat doen is de kans op escalatie groot, denk aan geschilleninstantie of (bij VS/PA’s) aan het tuchtcollege.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie