Vraag 204: Vraag over inzage dossier na overdracht praktijk huisarts

Vraag 

Ik heb een klacht ontvangen over een huisarts. Deze huisarts is jarenlang de huisarts van de heer K geweest. Inmiddels heeft de betreffende huisarts zijn praktijk overgedragen. Hij neemt nu hier en daar waar als huisarts. Hij is op dit moment niet meer de behandelend huisarts van K. K is in 2020 gezien (consult) door de betreffende huisarts. In 2022 heeft K hierover een klacht ingediend. De huisarts (toen nog praktijkhouder en behandelend huisarts van K) heeft de klacht met K besproken. Hij heeft hiervan een verslag gemaakt en toegevoegd aan het dossier. Op 1 augustus 2023 heeft K bij mij een klacht ingediend over de huisarts over hetzelfde consult. De huisarts zou graag over het dossier willen beschikken. Het gaat dan vooral om de vastlegging van het consult en de vastlegging van het klachtgesprek. Mijn inschatting is dat K na het beoogde bemiddelingsgesprek de huisarts aansprakelijk zal stellen. Hij wil graag een financiële vergoeding bewerkstelligen voor zijn echtgenote zodat zij na zijn overlijden in hun woning kan blijven wonen.

Vraag: kan de huisarts over het dossier van de heer K beschikken? Zo ja, hoe?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie