Vraag 203: Vraag over de rol van de Klachtenfunctionaris bij opgelegde maatregelen

Vraag 

Patiënt/naaste/bezoeker heeft een maatregel opgelegd gekregen na agressie of grensoverschrijdend gedrag. Nieuw beleid in ons ziekenhuis is, dat hierover een klacht kan worden ingediend bij de Klachtenfunctionaris. De KF gaat na of er nog ruimte is voor een wederhoorgesprek met het management van de afdeling en/of de beveiliging. Insteek voor klager is dat hij/zij gehoord wil worden. Onderliggend wil klager vaak ook dat de opgelegde maatregel (waarschuwing of ontzegging) wordt ingetrokken.

Vraag: past het begeleiden van het zogenaamde ‘wederhoorgesprek’ (geen bemiddeling) bij de taak van de Klachtenfunctionaris en binnen het nieuwe beroepsprofiel?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie