Vraag 200: Vraag inzake Wkkgz klachten  

Vraag inzake Wkkgz klachten

Ik heb de volgende vragen:

  1. Bestaat er binnen de Wkkgz zoiets als ‘niet Wkkgz-klachten’?
  2. Kunnen meldingen/klachten die zijn ingediend in het informele klachttraject worden uitgesloten van de behandeling in het formele klacht?
  3. Privacy: mogen klachten worden uitgezet naar (medisch en bedrijfsvoerend) managers of wordt hiermee de privacy geschonden? Betreft NAW-gegevens, de initiële klacht en de wens van managers om het dossier in te zien (zonder behandelrelatie).

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie