Vraag 199: Vraag inzake klacht na vernietiging dossier

Vraag

Kan een klacht met het daarin opgenomen verzoek tot schadevergoeding op basis van de Wkkgz door de KF niet-ontvankelijk worden verklaard als klager 9 jaar geleden de (ggz-)instelling verzocht het gehele medisch dossier te laten vernietigen, dit verzoek door de organisatie is ingewilligd en destijds vernietiging plaatsvond?

Tuchtcollege stelt het volgende:
Zowel de beklaagde als het tuchtcollege kunnen dan de feiten waarop de klacht is gebaseerd niet meer reconstrueren en verifiëren. Dit schaadt de (proces-)positie van de beklaagde en belemmert de waarheidsvinding door de tuchtrechter. De tuchtrechter kan, zoals in dit geval, zonder medisch dossier immers niet nagaan of er enige basis is voor de klacht. De klager schiet met een verzoek tot vernietiging in dit soort situaties dan ook in de eigen voet. Het is voor de praktijk wel verstandig om een verzoek tot vernietiging door de patiënt schriftelijk te laten doen en dat verzoek goed te bewaren, zodat aan de hand daarvan later kan worden aangetoond dat het de patiënt is geweest die om vernietiging heeft verzocht en het daardoor voor een zorgverlener niet meer mogelijk is om bij de tuchtrechter verantwoording af te leggen.

Een uitspraak van de Geschilleninstantie is als volgt:
Het medisch dossier dient er in de eerste plaats toe een kwalitatief goede hulpverlening aan een patiënt mogelijk te maken, maar is ook van belang voor de continuïteit van de zorg aan een patiënt en de overdracht van de behandeling aan andere hulpverleners. Daarnaast kan het medisch dossier – ook al is het daar primair niet voor bedoeld – een rol spelen bij het afleggen van verantwoording over medisch handelen, zoals bij klachten of claims.
Het is dan voor de hulpverlener c.q. organisatie een belangrijk oriëntatiepunt.
Door het medisch dossier te laten vernietigen, heeft klager het voor de hulpverlener/organisatie onmogelijk gemaakt om de juistheid van de klacht van cliënt te toetsen en eventueel daartegen verweer te voeren. Dit komt voor rekening en risico van cliënt. De commissie is dan ook van oordeel dat zij cliënt niet kan ontvangen in zijn klacht en zij zal cliënt niet-ontvankelijk verklaren. De commissie komt daardoor niet meer toe aan een inhoudelijke beoordeling van de klacht en de daaraan gekoppelde (geld-)vordering van cliënt.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie