Vraag 198: Vraag inzake informeren klager over externe Geschillencommissie

Vraag

Op grond van de Wkkgz moet de klachtenfunctionaris klager informeren over de mogelijkheid van geschilbeslechting via de Geschillencie. Klopt het dat een enkele verwijzing op de site van de instelling niet voldoende is? Moet een klager persoonlijk geïnformeerd worden. En volstaat dan om daarover bij aanvang van de klacht de klager te informeren over de Geschillencommissie e.a. instanties waarnaartoe doorverwezen kan worden bij een ontevreden afronding van de klachtbemiddeling door de KF. Zou het afdoende zijn om bij een ontvangstbevestiging standaard te verwijzen naar de klachtenregeling en niet naar de Geschillencie.

Op grond van (art. 448) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moet de arts de patiënt in ieder geval helder en begrijpelijk mondeling en desgevraagd schriftelijk (bijvoorbeeld als geheugensteun) informeren; er kan niet worden volstaan met verwijzing naar online. Indien patiënten aangeven niet bekend te zijn met computers, moet (indien dat voor het betreffende onderzoek of de behandeling nodig is) toelichtende informatie op papier worden meegegeven. Geldt dit ook voor de KF bij het doorverwijzen naar o.a. de Geschillencie?

En hoe verhoudt bovenstaande zich tot de onafhankelijke positie van de KF die er voor de klager, de beklaagde en de organisatie is?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie