Vraag 193: Vraag inzake verstrekken info door KF in kader aansprakelijkheid

Vraag

Onze aansprakelijkheidsverzekeraar vraagt de laatste tijd als onderdeel van hun schadeprocedure bij de KF het klachtendossier op. Kennelijk is dat nieuw beleid van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Wij zijn huiverig om het klachtdossier aan hen te overhandigen. Ook omdat beklaagden bij hun (schriftelijke en mondelinge) reacties op klachten rekening kunnen gaan houden met eventuele claims. Wij denken dat dit dan invloed kan hebben op hun reacties en de bemiddeling negatief beïnvloedt. Wij vragen voor de inzage en kopie wel toestemming aan de klager. Overigens is het de bedoeling dat indien er een claim binnenkomt bij de directie, aan de cliënt toestemming wordt gevraagd door de directie voor inzage/kopie van het klachtendossier. Het lijkt ons logisch dat ook aan de beklaagde toestemming wordt gevraagd.

Wie is eigenaar van het klachtendossier? Graag je mening, ideeën etc.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie