Vraag 190: Vraag over informeren huidige mentor over aanvraag wijziging mentorschap

Vraag

Is de casemanager dementie verplicht om de huidige mentor op de hoogte te stellen van de aanvraag bij de Rechtspraak voor een nieuwe mentor?
Mentor zag het bericht van de casemanager in het elektronisch cliëntendossier.
De cliënt is wilsbekwaam, er is geen diagnose dementie of anderszins en cliënt is niet tevreden met de huidige mentor (deze is ook nog familie) en cliënt is ondersteund bij zijn aanvraag door de casemanager.
De casemanager stelt dat zij alleen met de wens en de vraag om ondersteuning van de cliënt te maken heeft en dat de uitspraak van de Rechtspraak af te wachten is.
De huidige mentor heeft daarover een klacht ingediend.

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie