Vraag 188: Vraag over klacht nabestaande en verzoek tot inzage dossier

Vraag 

Er is een man plotseling overleden. Een dag ervoor was de man gezien in een ziekenhuis vanwege een dik been, maar omdat men daar geen oorzaak voor had kunnen vinden, was de man weer naar huis gestuurd. De dag erna overlijdt de man dus plotseling. De huisarts komt schouwen en ziet het als een natuurlijk overlijden, mogelijk door een groot CVA of hartinfarct. De echtgenote wil geen obductie. Een dochter dient naderhand een klacht in over de huisarts: die had het niet mogen zien als een natuurlijk overlijden want er zou wellicht sprake zijn geweest van een calamiteit in het ziekenhuis (missen van de diagnose trombose). De huisarts die geschouwd heeft, heeft een nazorggesprek gehad met de dochter en heeft gezegd dat de dochter gelijk heeft met haar opmerking dat het misschien geen natuurlijk overlijden was.

De dochter blijft er moeite mee houden hoe e.e.a. gegaan is en wil nu inzage in het dossier van het contact over het schouwen. De dochter is een procedure gestart tegen het ziekenhuis en denkt dat het dossier van de huisartsenpost haar daarbij kan helpen. Het gaat dus niet om rouwverwerking, aldus de dochter. Haar vader heeft bij leven geen toestemming gegeven voor inzage door de dochter, maar heeft dat ook niet geweigerd. Van het ziekenhuis heeft de nabestaande wel een bericht gehad van een incident/calamiteit (en dus recht op inzage in het dossier van het ziekenhuis), maar bij de huisartsenpost was geen sprake van een incident/calamiteit en is dus vanuit de huisartsenpost geen mededeling naar de nabestaanden gegaan.

De vraag is of de dochter inzage mag in het dossier van de huisartsenpost over het schouwen. Wat is het belang? En moet er nog meer zijn om inzage te verlenen? Moet de weduwe ook nog erbij betrokken worden?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie