Vraag 185: Vraag over rol KF na uitreiken gele en rode kaart

Vraag 

Tijdens de bijscholing juridische actualiteiten op 22 september jl. kwam kort de rol van de KF aan de orde als men een klacht heeft over het uitreiken van een gele/rode kaart. Ik heb begrepen dat er in het kader van het veiligheidsbeleid binnen verschillende zorginstellingen is afgesproken, dat er over het intrekken van een gele/rode kaart geen discussie kan plaatsvinden c.q. dat daar niet over kan worden onderhandeld. Er kan uiteraard uitleg en toelichting worden gegeven tijdens een gesprek, maar de kaart zal niet worden ingetrokken.

Mijn vraag is: Wat is de rol van de KF als de uitkomst van het gesprek vaststaat, namelijk dat de kaart niet wordt ingetrokken? Hoe is dit te rijmen met een belangrijke kern van het bemiddelingsgesprek, namelijk dat er geen voorwaarde vooraf worden gesteld?

Word lid van de VKIG en krijg direct toegang

✔ Een besloten deel op de website voor leden met relevante informatie
✔ Reductie op trainingen en bijeenkomsten van diverse externe organisaties
✔ Reductie op de kosten voor registratie bij Registerplein. In 2024 bedragen de registratiekosten voor VKIG-leden € 106,- in plaats van € 147,- per jaar
✔ Gratis regionale netwerk- en intervisiebijeenkomsten met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie
✔ Gratis training of lezing tijdens een netwerkbijeenkomst met toekenning PE-punten t.b.v. de registratie